Erhverv / Medarbejderudvikling / Arbejdspsykologisk Kompetenceafklaring

Arbejdspsykologisk kompetenceafklaring


Arbejdspsykologisk kompetenceafklaring (AKA) er et skræddersyet produkt rettet direkte mod den enkelte. Gennem AKA brydes rammerne for den traditionelle tankegang, hvor den enkelte ofte sættes i bås gennem en sygdomsfokusering. I stedet arbejdes der ud fra en relations- og ressourceorienteret tilgang.
 

Få kompetencerne frem i lyset - og bring dem i spil

Indsigten i både egne og andres ressourcer er essentiel for, at en medarbejder, et team eller hele organisationen kan fungere effektivt og opstille pejlemærker for en positiv udvikling.
 

Kompetenceoverblik for både medarbejder og virksomhed

Arbejdspsykologisk kompetenceafklaring (AKA) handler om at afdække medarbejderens faglige og personlige kompetencer, så disse kan spille en aktiv rolle i det videre arbejdsliv. Forløbet skræddersyes efter den enkelte medarbejder, men er et lige så nyttigt værktøj for arbejdspladsen, der ønsker et bedre overblik over sine menneskelige ressourcer.
 
For medarbejderen giver den arbejdspsykologiske kompetenceafklaring:
  • større selvindsigt og styrket bevidsthed om egne arbejdsevner og kompetencer
  • klarhed over hvilke retninger medarbejderen kan gå ift. valg af fremtidigt job, branche eller efteruddannelse
  • en større tro og handlekraft til at komme videre i sit arbejdsliv
For arbejdspladsen, giver AKA muligheden for:
  • større overblik over organisationens sammensætning af kompetencerne
  • indsigt i kompetencer, som man tidligere ikke var bevidste om eksisterede
  • indsigt i hvilke kompetencer, der er underrepræsenteret i virksomheden
AKA er en psykologisk metode med et forskningsbaseret grundlag.
Den er udviklet på Aalborg Universitet og videreudviklet som ydelse hos Institut for Relationspsykologi.
 
Metoden er udviklet ud fra evidensbaseret materiale og nyforskning, der indeholder elementer fra bl.a. narrativ psykologi, interaktionisme, systemisk psykologi samt kognitiv psykologi. I sin udformning indebærer AKA brug af velkendte terapeutiske redskaber, såsom supervision, coaching, mentoring og forskellige former for rådgivning.
 

Yderligere information

For yderligere information om vores ydelser kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive - Viborg  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk