Private / Vægttab / Mentor i mad & psyke / De 5 RARRT principper

De 5 RARRT principper


RARRT er en forkortelse for Relationel, Anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori.

• Relationer skaber individet
• Anerkendelse åbner for udvikling
• Ressourcefokus frigiver potentiale
• Refleksion udfordrer selvfølgeligheder
• Teori kvalificerer praksis
 
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive - Viborg  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk