Uddannelser / ICDP uddannelse / ICDP underviser
 

ICDP underviser


Hvad er en ICDP – underviseruddannelse?

ICDP underviser-uddannelsen kvalificerer til at uddanne andre i ICDP programmets niveau 1 og 2 indenfor egen organisation. Som ICDP underviser forpligtiger du dig til at efterleve den internationale ICDP organisations aftaler vedrørende underviservirksomhed.
 

Hvem kan deltage i underviseruddannelsen?

Deltagerne på underviseruddannelsen skal opfylde følgende betingelser:
 • Have gennemført ICDP programmets uddannelse på niveau 1 og 2.
 • Have gennemført selvstændige ICDP vejledningsforløb af mindst 5 mødegange.
 • Kan samle en gruppe i egen praksis på minimum 5 personer, som skal uddannes på henholdsvis ICDP niveau 1 og 2 undervejs på underviseruddannelsen.
   

Uddannelsens indhold

 • ICDP programmets teoretiske og didaktiske grundlag
 • Sensitivering og aktivering af deltagere
 • Gruppedynamiske processer
 • Implementeringsprincipper
 • Hvordan tilrettelægges et ICDP forløb?
 • Hvordan udvikles sensitivitet og refleksion?
 • Udvikling af undervisningsmateriale
 • Selviagttagelse, kollegial feedback og videoanalyse
 • Refleksion af egen undervisningspraksis på baggrund af videooptagelser af undervisningssituationer


Priser og tilmelding

Aktuelt har vi desværre ikke åbent for tilmelding til underviser-uddannelsen. Kontakt os, hvis du er interesseret i at komme med på næste hold. 
 
Kontakt os for individuelle tilbud til institutioner, skoler og kommuner.
 

Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive - Viborg  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk