Private / Vægttab / Mentor i mad & psyke / Moduler

Moduler

 
Modul 1: Dig i rollen som mentor i mad & psyke
Oplev, hvordan dit eget forhold til mad – positivt eller negativt – kan bruges konstruktivt i klientarbejdet. Og hvordan din personlige erfaring og evt. faglige viden styrker dig i rollen som mentor i mad og psyke.
 
Modul 2: Slip kurmentaliteten / Sense - Slank med fornuft
Lær, hvordan du med en pragmatisk kosttilgang kan hjælpe dine klienter til et naturligt forhold til mad. Mad skal ikke være lig med forbud, restriktioner og dårlig samvittighed, men med glæde, nydelse, fællesskab og kærlighed. Kost- og livsstilskonceptet Sense er udviklet af Suzy Wengel og virker - ganske enkelt!
 
Modul 3: Relationer skaber individet
Få indsigt i, hvordan relationers kvalitet er altafgørende for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder. Dertil hvordan både årsager og løsninger på uhensigtsmæssige spisemønstre findes i relationen. I relationen til andre, til klienten selv, til mad, krop og vægt.
 
Modul 4: Anerkendelse åbner for udvikling
Opnå viden om anerkendelsens dimensioner og betydningen heraf i klient-mentor relationen. Og bliv i stand til at understøtte klientens anerkendelse af sig selv via selvaccept og egenomsorg. Netop selv-anerkendelsen kan være ganske udfordrende – og samtidig fantastisk forløsende - for klienter, der har kæmpet en lang kamp mod vægten.

Modul 5: Ressourcefokus frigiver potentiale
Anvend positiv re-framing, som handler om at skabe basis for at se andre, se sig selv og se verden, sådan som den har potentiale til at blive. Verden kan altid betragtes fra forskellige perspektiver. Mange klienter, som kæmper med mad, krop og vægt, kæmper også med et negativt selvbillede. Lær, hvordan du kaster lys på klientens egen fortælling og med afsæt heri åbner mulighed for en ressourceorienteret genfortælling.

Modul 6: Refleksion udfordrer selvfølgeligheder, og teori kvalificerer praksis
Opkvalificer din kompetence som mentor i mad & psyke via refleksion over egen praksis og et dybdegående teoretisk fundament. Bliv præsenteret for arbejdet i reflekterende teams og få en bredere forståelse for uddannelsens relationspsykologiske teoriramme.
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive - Viborg  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk