Uddannelser / Uddannelse for psykologer / Specialistuddannelse i psykoterapi

2-årig Relationspsykologisk specialistuddannelse


I samarbejde med Vedfelt Instituttet udbyder vi en 2-årig Relationspsykologisk specialistuddannelse med henblik på, at psykologer kan opnå specialistgodkendelse i psykoterapi.
Uddannelsen er relevant for psykologer, psykiatere, læger, præster og andre, der vil arbejde terapeutisk ud fra en psykodynamisk teori og gennem supervision tilegne sig en personlig, praktisk forståelse.
 
Gennem blandt andet psykodynamiske gruppeprocesser og live-supervision forankres grundlagsteori, klinisk teori og metoder med udvikling af psykologens egen relationskompetence for øje.
 


Sagt om uddannelsen

  • "I min terapi bygger jeg på den naturlige kreativitet, som bor i ethvert menneske. Men i modsætning til den kunstneriske proces hjælper jeg klienten til at dreje den kreative proces indad. Her består vejledningen i hele tiden at føre det kreative udtryk tilbage til personen selv og få hende til at reflektere over det. Herved bliver erkendelsesprocessen hævet til mere abstrakte niveauer og får form af model-simulering."

    Ole Vedfelt, "Ubevidst intelligens".

Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: joergen@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive - Viborg  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk