Uddannelser / RARRT uddannelse

RARRT uddannelse


Med udgangspunkt i de 5 RARRT principper, har vi udviklet uddannelsesforløb målrettet forskellige medarbejdergrupper indenfor alle relationsprofessioner, som f.eks. pædagoger, dagplejere, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker og ansatte i ældresektoren, samt jobcentre og socialforvaltninger.

Vores udvikling af RARRT principperne er banebrydende, fordi de retter sig mod den personlige og praktiske tilegnelse af relationspsykologien.

RARRT omdanner relationspsykologien til virkelige forandringer i professionel praksis.

På RARRT uddannelser kvalificere du dig til at arbejde relations- og ressourceorienteret, du får udviklet din relationskomptence, men ikke mindst gennemgår du en personlig udvikling, der får afgørende betydning for dig, som såvel privatperson som professionel.

RARRT uddannelser er teoretisk funderede, og fokuserer på udvikling af din daglige praksis og din personlighed, som et relations- og ressourceorienteret menneske.


Sagt om RARRT uddannelsen

  • "Mit arbejde med RARRT har givet mig selvindsigt og udvidet min omgangsform i arbejdet med børn og unge. For mig er det en stor hjælp og glæde at benytte mig af alle de redskaber, jeg har fået med mig det sidste halve år."
    Kursist på RARRT-forløb.

Yderligere information

 
For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive - Viborg  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk