Kontakt / Medarbejdere / Camilla Samberg Dahl

Camilla Samberg Dahl

Arbejdsområder

- RARRT og ICDP certificeringsforløb
- Sparring og supervision til pædagogisk og sundhedsfagligt personale.
- ICDP forløb for forældregrupper
- Undervisningsforløb om relationskompetence, tilpasset forskellige personalegrupper
- Processer på skoler og i institutioner med udgangspunkt i modellen: ”Relationer i vækst.”
- Terapi til enkeltpersoner og familier
 

Baggrund

 
Camilla Samberg Dahl er autoriseret psykolog og dertil uddannet til at udbyde de certificerede ICDP uddannelser.

Camilla er særligt optaget af at arbejde med menneskers relationer - både ved at sætte fokus på, hvad den enkelte bringer ind i relationen, og ved at skabe bevidsthed om, hvordan vi har uendelig stor indflydelse og betydning for hinandens trivsel og udviklingsmuligheder. Hun har gennem mange år arbejdet med den relations- og ressourcefokuserede tilgang som omdrejningspunktet for al undersøgelse og intervention.

Hun har flere års erfaring i at uddanne og supervisere pædagogisk personale med udgangspunkt i modellen, hun selv har udviklet: ”Relationer i vækst”.
Gennem arbejdet med denne model igangsættes processer, der medfører nye refleksioner og styrker evnen til at håndtere udfordringer. Ligeledes kan situationer, der før var fyldt med afmagt og håbløshed, tilføres nye perspektiver, fornyet gåpåmod og energi.

Camilla tilbyder undervisning i RARRT og ICDP – både på certificeringsniveau 1, der har fokus på egen relationskompetence, og på certificeringsniveau 2, der retter sig mod vejledningskompetencer. Der er også mulighed for særligt tilpassede undervisningsforløb, oplæg og temadage, tilrettet de aktuelle faggrupper, indholdstemaer og ønskede timeantal. Dertil tilbydes opfølgningsdage med fokus på at genopfriske og implementere ICDP principperne i praksis.

Samme relationelle fokus er fundamentet for Camillas arbejde med forældregrupper, for processer på skoler og institutioner - og for den terapeutiske behandling til enkeltpersoner og familier.
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk