Kontakt / Medarbejdere / Charlotte Ann Gadegaard

Charlotte Ann Gadegaard

 
Arbejdsområder

• Arbejdsrelateret stress
• Psykisk arbejdsmiljø
• Depression og angst
• Vold og trusler på arbejdspladsen
• Forskning
• Individuel terapi
• Åben og Rolig instruktør (meditation)
 

Baggrund

Jeg er født i 1980 og blev færdig uddannet som psykolog i 2008.

Jeg har i mange år været ansat på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor der er patienter med stress, angst og lettere depression. Jeg har gennemført et forskningsprojekt om risiko for vold og trusler på arbejdspladsen samt medvirket til at udvikle et projekt om forebyggelse af vold og trusler.

Terapeutisk arbejder jeg både med meditation, acceptance and commitment therapy og - hvis relevant – kognitive adfærdsterapeutiske elementer. Jeg tager udgangspunkt i netop din situation og netop dér hvor du ønsker en forandring. Usikkerhed, forvirring og manglende overblik kan sagtens være vores udgangspunkt for at finde din vej videre – i den retning som har værdi for dig.

Jeg har erfaring med trivsel ude på arbejdspladser i form af spørgeskema-undersøgelser om psykisk arbejdsmiljø og på baggrund heraf afholde møderække eller temadage.

I kraft af min forskningsmæssige baggrund har jeg erfaring som oplægsholder og underviser på universitetet. Typiske emner er psykisk arbejdsmiljø, stress og arbejdsrelateret vold og trusler.

Forud for arbejdet som psykolog har jeg i en årrække arbejdet som ufaglært i hjemmepleje, på plejehjem særligt med demente samt på bo-sted for unge med autismespektrum forstyrrelser.

Privat er jeg gift og har tre små børn, tvillinger på 4 år og storesøster på 5 år. Netop mine dejlige børn har lært mig meget om følelser og tanker om utilstrækkelighed og behov for nærvær med mig selv og i mine relationer.


Jeg tager imod klienter via Aarhus Kommunes Sundhedsordning og selvbetalere.
 
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk