10 anbefalinger til ledere: Kom godt gennem Corona-krisen


I den aktuelle situation, hvor nogle arbejdspladser skal køre videre, selvom de er udfordrede, og andre arbejdspladser skal omlægges til hjemmearbejdspladser, opstår der naturligt tvivl, usikkerhed og ængstelse blandt medarbejderne.

På baggrund af vores organisations- og krisepsykologiske erfaring har vi derfor samlet 10 anbefalinger til ledere, der kan medvirke til at skabe ro, overblik samt støtte medarbejdergruppen - og lederen selv - gennem krisen.


Anbefalinger til dig som leder:


1. Intensiver din kontakt med dine medarbejdere

Medarbejderne har brug for, at du er tilgængelig, og du har brug for at vide, hvordan dine medarbejdere reagerer i den konkrete situation.


2. Formidl ro og skab overblik

Krisen skaber naturligt uro og ængstelse, og du skal som leder være en rollemodel for, hvordan uroen kan håndteres konstruktivt.


3. Tag initiativ og ansvar

Du skal som leder føre arbejdspladsen godt igennem krisen, og dine beslutninger kan skabe ro.


4. Skab fokus – for organisationen og den enkelte

I krisen vil mange prøve at håndtere usikkerheden ved at skabe mange ideer og handle. Du bør som leder sikre, at alle medarbejdernes initiativer afstemmes og koordineres, så der etableres en meningsfuld retning for jeres arbejde.


5. Vær ærlig og tydelig

Fortæl om, hvordan krisen påvirker arbejdspladsen og om, hvordan medarbejderne bedst kan yde deres bidrag til at håndtere situationen. Gentag gerne dine hovedbudskaber indtil du oplever, at de er blevet retningsgivende for dine medarbejdere.


6. Vær lyttende og inddragende

Inddrag dine medarbejderes oplevelser og perspektiver i dine afgørelser, så dine medarbejdere føler sig inkluderet og trygge i dine valg og beslutninger.


7. Tag individuelle hensyn

Husk at dine medarbejdere vil have vidt forskellige muligheder for at håndtere den aktuelle situation. Måske er der sygdom i familien, måske skal de være lærer/ pædagog for deres hjemsendte børn. Vær derfor meget fleksibel i forhold til medarbejdernes kapacitet og arbejdstilrettelæggelse.


8. Tænk helhedsorienteret og bæredygtigt

Som leder skal du naturligvis fokusere på din organisation. Men vær opmærksom på, at krisen bedst kan løses, hvis vi handler ud fra et bæredygtigt helhedssyn. Undgå at skærpe konkurrence og junglelovsmentalitet, men vis social forståelse, overskud og rummelighed.


9. Balancér mellem usikkerhed, ængstelse, håb og udvikling

En krise ledsages naturligt af ængstelse, hvilket er fint, idet det kan medvirke til, at vi indser alvoren og behovet for nye forholdemåder. Samtidig er det også vigtigt, at ængstelsen ikke vokser og blokerer for initiativ og konkret handlen. Vær derfor opmærksom på, i din kommunikation og ikke mindst din væren, at inkludere håb og optimisme. Vis tillid til - og håb om, at I som fællesskab har den fornødne styrke til at overvinde krisen.


10. Vær opmærksom på din egen trivsel

At være leder i en krisetid stiller dig overfor store udfordringer. Du skal have overblik, være beslutningsdygtig og samtidig være følelsesmæssigt afbalanceret. Vær opmærksom på dit egen behov for sparring ift. din tvivl og egen trivsel og husk at prioritere ro, motion og tid til din egen familie.