RARRT - skab udviklende relationer

RARRT er en tilgang, Instituttet selv har udviklet, og denne tilgang vil blive præsenteret som en del af ICDP kurserne. Læs mere RARRT her på siden.

Instituttet har udviklet et relationelt koncept, der samler de 5 vigtigste principper i etableringen af et sundt relationelt fundament. Vi kalder dette koncept RARRT, fordi det har fokus på: relationer, anerkendelse, ressourcer, refleksion og teori. Som deltager på vores ICDP uddannelser, vil du få en grundig indføring i RARRT tilgangen.​


RARRTHvad skal der til, for at etablere relationer, der virkelig skaber udvikling og læring?

Man kan koge de udviklingsstøttende faktorer i en relation ned til fem forskellige principper. Når disse er til stede i en relation, så vil den styrke den andens udvikling, læring og trivsel.


RARRT er en pædagogisk / psykologisk teori, der beskriver, hvordan man gennem en relationel indsats kan styrke udvikling, læring og trivsel hos børn, unge, voksne og ældre. Teorien er udviklet af Institut for Relationspsykologi, hvor den er udgangspunktet for kurser, uddannelser, supervision og terapeutisk arbejde.


RARRT er en forkortelse for Relationel, Anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori, og funderer sig på et bredt felt af viden om, hvad der skal til, for at mennesket udvikles, trives og lærer. RARRT baserer sig på relationspsykologien og leverer både læring om - og praktisk implementering af denne tilgang, så den kan omdannes til sunde samspil, der fremmer udvikling, læring og trivsel.