Kontakt / Medarbejdere / Jonas Norgaard Mortensen

Jonas Norgaard Mortensen

Arbejdsområder

  • Adm. direktør for Institut for Relationspsykologi
  • Partnerskaber, kunderelationer og udvikling
  • Ledelse og organisationsudvikling
  • Demokrati og relationel velfærd
  • Menneskesyn og personalisme
 
Jeg er direktør for Institut for Relationspsykologi.

Igennem en årrække har jeg arbejdet som forfatter og foredragsholder med det relationelle menneskesyn personalisme som teoretisk perspektiv. Hele mit voksenliv har jeg været optaget af relationers betydning for eksistens, individ og samfund.

Jeg har en bred ledelseserfaring fra krydsfeltet mellem værdier, ledelse, politik og samfund, og har bl.a. været kommunikationschef i DUF og partisekretær på Christiansborg.

Sammen med min kone og tre børn boede jeg en årrække i Mellemøsten og arbejdede som regionsleder med at udvikle dialog- og demokratiprojekter i Egypten, Libanon og Syrien.

I 2012 udgav jeg bogen "Det fælles bedste” om personalisme. Bogen blev i 2014 udgivet på engelsk som "The Common Good”. I 2015 udgav jeg bøgerne “Det personlige samfund” og “Det relationelle menneske” i samarbejde med tænketanken Cura. I antologierne anviser 48 danske og udenlandske fagfolk – herunder Institut for Relationspsykologi - nye veje til et øget fokus på relationer, værdighed og engagement i velfærdssamfundet.

Som administrerende direktør varetager jeg de ledelses- og udviklingsmæssige opgaver i Institut for Relationspsykologi og bidrager til instituttets faglighed med min viden om samfund, ledelse og kommunikation.

Det fylder mig med arbejdsglæde og taknemmelighed, at jeg i instituttet og med vores partnere og kunder har fællesskab med værdifulde mennesker om en fælles mission: En relations- og ressourcefokuseret tilgang til pædagogik, psykologi, ledelse og samfund.

Jeg er født i 1976 og bor i Ry sammen med min kone Hanne og vores tre børn. Vores fritid går med praktiske projekter i hjemmet, ture med børnene ned til søen og fællesskab med familie og venner.

Læs pressemeddelelse ang. ansættelsen af Jonas Norgaard Mortensen som ny Adm. Direktør...
 

Udgivelser

“Det fælles bedste. Introduktion til personalisme” (2012) 

“The Common Good. Introduction to personalism” (2014)

“Det personlige samfund. Personalisme i praksis” (2015)

“Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv” (2014)

Artikler

Artikel  "Hvad Kant og Grundtvig kan lære dig om relationer" i Væksthus for ledelse"

Kronik “Opgør med BNP-fetich” fra Information

Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk