Personalisme 


Vi har som samfund lidt et alvorligt relationstab, som følge af den centralisering, bureaukratisering og digitalisering, det offentlige har været igennem. Det bøder vi for nu, hvor utilfredsheden med det offentlige vokser, på trods af at de fleste er tilfredse med pædagogen og sygeplejersken, som de kender. Det er ikke de velfærdsprofessionelle, der fejler, men de rammer, de kæmper med. 

Sådan indrammer jyden og værdikæmperen Jonas Norgaard Mortensen sin mission. Han ønsker, at danskerne i højere grad siger fra overfor det upersonlige og stadig mere teknokratiske samfund, de lever i. 
 
Personalismen er både idehistorisk og internationalt en stærk filosofisk og idépolitisk position. Den har indtil de senere år været overset i en dansk sammenhæng, men lægger vægt på at personer og deres relationer, værdighed og engagement skal være udgangspunktet for alt. Samtidig erkender personalismen, at disse værdier konstant skal forsvares mod systemer, magt, misbrug og nedværdigelse. 
 
“Det var ud fra personalismen, at den tyske filosof Martin Buber forsvarede jødernes position i 1920erne; det var ud fra personalismen, at Martin Luther King Jr. forsvarede de sortes rettigheder; og personalismen var en hovedinspiration for flere politiske ledere, da Europa efter anden verdenskrig ville genoprette kontinentets relationer, den enkeltes værdighed og borgernes engagement i demokratiet," forklarer Jonas Norgaard Mortensen.  

Dette foredrag beskriver personalismen og illustrerer, hvordan den er et reelt alternativ til individualisme og kollektivisme. I vil høre om personalismens historie, om markante personalister og om hvordan, personalismen kan inddrages, når vi skal løse aktuelle samfundsmæssige udfordringer.
 
 

Varighed

1½ time
 

Foredragsholdere


Information og bestilling

For yderligere information og bestilling kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk