Relationelt arbejde for ældre

 
Ældreomsorgen står overfor mange forandringer: Gennemsnitsalderen stiger, og mange ældre er langt mere aktive og sunde end for bare 10 år siden. Den vigtigste opgave for ældreomsorgen er at bidrage til, at de ældre fortsat oplever, at livet er meningsfuldt, og at hverdagen rummer glæde og gode oplevelser.
 
Alle mennesker, unge som gamle, udvikler sig med afsæt i de relationer, de indgår i. Mennesket er et socialt væsen, og den generelle trivsel er dybt afhængig af regelmæssig social kontakt. Det er derfor af afgørende betydning at rette fokus mod de professionelles relationskompetencer, da evnen til at etablere sunde og anerkendende relationer åbner døren til medmenneskets psykosociale og fysiske velbefindende.
 
Især på ældreområdet er de professionelles relationskompetencer vigtige, idet mange ældre er ensomme og har ganske få sociale relationer tilbage.

I arbejdet med ældre kan man ikke basere sin viden på egne erfaringer, og derfor bliver det nødvendigt at reflektere over sin egen adfærd og identificere sig med den ældre, for at empatien og den varme relation kan blomstre.

Erfaringer fra Sverige viser, at de ældre bliver bedre fungerende og i højere grad klarer sig selv, når medarbejderne uddannes med fokus på udvikling af deres relationskompetencer. Ved at prioritere kvaliteten af de ældres relationer, opnår man derved også forbedringer af deres fysiske helbred.  
 
Dette foredrag vil handle om, hvordan man kan øge sine relationskompetencer i arbejdet med ældre. Der vil være fokus på, hvilke relationelle kvaliteter, der skaber udvikling og trivsel - og hvordan man kan skabe flere af disse relationelle kvaliteter i sit daglige arbejde.
 

Varighed

1½ time
 

Foredragsholdere

Kontakt os for oplysninger.


Information og bestilling

For yderligere information og bestilling kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
 
 
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk