/ RARRT Ældreomsorg
 

RARRT Ældreomsorg


Ældreomsorgen står overfor mange forandringer: Gennemsnitsalderen stiger, og mange ældre er langt mere aktive og sunde end for bare 10 år siden. Den vigtigste opgave for ældreomsorgen er at bidrage til, at de ældre fortsat oplever, at livet er meningsfuldt, og at hverdagen rummer glæde og gode oplevelser.

Idé

Alle mennesker, unge som gamle, udvikler sig med afsæt i de relationer, de indgår i. Mennesket er et socialt væsen, og den generelle trivsel er dybt afhængig af regelmæssig social kontakt. Det er derfor af afgørende betydning, i alt mellemmenneskeligt arbejde, at rette fokus mod de professionelles relationskompetencer, da evnen til at etablere sunde og anerkendende relationer åbner døren til medmenneskets psykesociale og fysiske velbefindende. Især på ældreområdet er de professionelles relationskompetencer vigtige, idet mange ældre er ensomme og har ganske få sociale relationer tilbage.

I arbejdet med ældre, kan man ikke basere sin viden på egne erfaringer, og derfor bliver det nødvendigt at reflektere over sin egen adfærd, og identificere sig med den ældre, for at empatien og den varme relation kan blomstre.

Erfaringer fra Sverige viser, at de ældre bliver bedre fungerende og i højere grad klarer sig selv, når medarbejderne uddannes med fokus på udvikling af deres relationskompetencer. Ved at prioritere kvaliteten af de ældres relationer, opnår man derved også forbedringer af deres fysiske helbred.

Mål

De professionelle opnår indsigt i det teoretiske grundlag for relationens fundamentale betydning og lærer praktiske øvelser til at indgå i udviklingsstøttende samspil ved:

  • At deltagerne får en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourcefokuserede samspil
  • At deltagerne opnår en udvidet kompetence til at iagttage, beskrive og analysere samspil
  • At deltagerne udvikler en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med ældre

Praktisk

Kurserne henvender sig til personer, der arbejder i omsorgssektoren med ældre.

Undervisningen varetages af psykologer og certificerede ICDP-trænere fra Institut for Relationspsykologi.

Kurserne består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i egen praksis.

Kurset afvikles over 6 kursusdage á 6 timer. Forløbet kører over en ca. 5 måneders periode. Mellem kursusdagene gives der hjemmeopgaver.  

Der udarbejdes særlige tilbud til kommuner, der ønsker at uddanne samlede personalegrupper. 

 

Yderligere information

For yderligere information kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk

Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk