Relationel ledelse

 
Relationel ledelse handler om at lede ud fra en bevidsthed om, hvordan mennesker grundlæggende fungerer, udvikles og trives. I takt med at udviklingspsykologien har fastslået, at menneskets udvikling basalt set drives af relationer, kan vi overføre denne vigtige viden til ledelsesfeltet og skabe en relationel ledelsesstil, der funderer sig på – og er i overensstemmelse med denne forskning. Med andre ord kan vi sige: Hvis man vil lede mennesker, må man først forstå mennesker. 

Når ledelsen udspringer fra et dybt kendskab til mennesket, vil man opleve, at ledelseskabalen går op: Den relationelle ledelse fører ikke kun til bedre resultater og højere effektivitet. Den skaber gladere, sundere og mere tilfredse medarbejdere, der oplever en daglig motivation for at udfolde deres potentiale og bidrage til det gode arbejdsfællesskab. Relationel ledelse integrerer og balancerer derved hjerne og hjerte, person og profession.
 

Varighed

1½ time
 

Foredragsholdere

Kontakt os for oplysninger.


Information og bestilling

For yderligere information og bestilling kontakt os på tlf.: 97 52 00 95 eller mail: kontakt@relationspsykologi.dk
Institut for Relationspsykologi | Odense - Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk