Netop frigivet satspulje kan søges af kommuner, der ønsker støtte til opkvalificering i ICDP

Satspuljen ”Screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1000 dage” er netop frigivet, og puljen kan medvirke til at udbrede ICDP til flere kommuner i landet. Der er 39,7 mio. kr. i puljen, hvor forventeligt 7-9 kommuner kan opnå støtte til tre-årige massive opkvalificeringsforløb i bl.a. ICDP af de forskellige faggrupper som på forskellig vis arbejder med tidlig indsats og med fokus på de mindste børn i 0-2 års alderen og deres forældre.


Det betyder, at der måske bliver igangsat adskillige ICDP-hold i kommunerne på forskellige niveauer i løbet af de kommende tre år. Se mere om puljen her:

I må meget gerne hjælpe med at sprede nyheden om puljen og mulighederne for at få støtte til ICDP-undervisning. Ansøgningsfristen for kommunerne er 8. november, kl. 12.00. Opstart af projektet i de kommuner der tildeles større er januar 2020.
SamarbejdspartnereInstitut for Relationspsykologi samarbejder med både ICDP national og ICDP Norden.

Dertil indgår vi også i samarbejde med de øvrige certificerede udbydere i Danmark:


Professionshøjskolen UCN og Dansk Center for ICDP.