AKUT krisehjælp til medarbejdere i skive kommune


Skive Kommune tilbyder akut krisehjælp til medarbejdere, der oplever kriser og akutte belastninger i forbindelse med arbejdets udførelse. Krisehjælpen leveres af Institut for Relationspsykologi, der med et hold af erfarne, autoriserede psykologer står klar til at hjælpe dig. På denne side finder du de vigtigste informationer om rekvirering af krisehjælp.

Hvem kan bruge tilbuddet om akut krisehjælp?I nogle situationer kan det være nødvendigt at få hjælp til at håndtere akut opståede kriser. Ofte er den bedste hjælp til et menneske, der har oplevet en traumatisk begivenhed, faktisk tryghed og medfølende omsorg fra mennesker, personen kender og er tryg ved. Derfor anbefaler vi, at du som leder starter med at tilbyde denne hjælp for at se, om det skulle være tilstrækkeligt.


Hvis du - efter denne hjælp - stadig vurderer, at der kan være behov for psykologhjælp, kan du ringe til vores vagttelefon, der er tilgængelig for medarbejdere i Skive Kommune. Det er dog kun ledere, der kan rekvirere krisehjælpen. ​Hvis du ringer uden for vores almindelige åbningstid, skal du trykke 1 for at blive viderestillet til vagthavende psykolog. Denne vil så hjælpe dig med at vurdere, om situationen kræver akut hjælp - og i så fald tage kontakt til den / de berørte medarbejdere.


Døgnbemandet vagttelefonHenvendelse sker altid telefonisk til den døgnbemandede vagttelefon, der er tilgængelig året rundt: 97 52 00 95. Ved opkald til vagttelefonen vil du komme i kontakt med – eller blive viderestillet til - en psykolog, der kan give dig faglig rådgivning i forhold til at håndtere den akutte situation.


Psykologen vil registrere dit navn og din arbejdsplads. Såfremt der er behov for akut krisehjælp på stedet, vil en psykolog hurtigst muligt møde op på den aftalte lokation.Hvordan foregår den akutte krisehjælp?


Krisehjælpen håndteres af autoriserede psykologer med krisepsykologisk viden og erfaring. Formålet med krisehjælpen er at sikre de implicerede medarbejdere en hurtig krisepsykologisk behandling, der reducerer risikoen for psykiske følger og skader. Dertil at hjælpe medarbejderne til at forstå – og håndtere efterfølgende krisereaktioner samt opnå kendskab til yderligere hjælpeforanstaltninger.

Krisehjælpen kan tilbydes enten individuelt eller i grupper.


Psykologerne, der står for den akutte krisehjælp, har naturligvis tavshedspligt og er omfattet af Dansk Psykolog Forenings etiske retningslinjer.


Hvornår er der behov for akut krisehjælp?Det er normalt at reagere med forskellige fysiske og psykiske reaktioner, når man oplever noget chokerende. Man kan opleve at føle sig utryg, at blive bange og at ryste og få hjertebanken. Eller man kan opleve, at det hele føles uvirkeligt. Nogle mennesker reagerer med voldsomme følelsesmæssige reaktioner som gråd eller råb – andre bliver meget stille og siger meget lidt. ​


De fleste krisereaktioner kan man håndtere ved at støtte hinanden og tage sig god tid til at tale om det oplevede. Det er godt at tale det igennem flere gange.


Der er dog visse reaktioner, der kræver professionel krisehjælp: Hvis personer i længere tid går i chok og er meget usammenhængende i deres kontakt. Ligeledes hvis de første reaktioner ikke falder mere til ro efter fælles samtale. Det er også vigtigt at søge hjælp, hvis personer nægter kontakt og søger total isolation – eller hvis der reageres med en overdreven travlhed / ligegyldighed og manglende erkendelse af det oplevede. ​