Institut for Relationspsykologi er certificeret udbyder af de meget efterspurgte ICDP uddannelser rettet specifikt mod forskellige faggrupper. ICDP er en forkortelse for International Child Development Programme, og er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye.


ICDP har som grundtanke, at man bedst hjælper børn ved at gøre omsorgsnetværket stabilt og udviklingsstøttende. Der er fokus på samspillet mellem omsorgsperson og barn, og det grundlæggende formål er at reaktivere og bevidstgøre omsorgsgiverens medfødte ressourcer og evner til understøttende samspil.


Samme grundtanke gør sig gældende, når den, der skal have hjælp, ikke er et barn, men et ungt menneske, en voksen eller en ældre person. ICDP niveau 1 er derfor også aktuelt for personer, der arbejder med voksne og ældre. På uddannelsen arbejder du med ICDP i form af 8 samspilstemaer, som er et konkret værktøj til forandring og udvikling af din pædagogiske praksis.


Gennem uddannelsen kvalificerer du dig til at arbejde relations- og ressourceorienteret og du gennemgår samtidig en personlig udvikling, der får betydning for dig både som professionel og som privatperson. Når du gennemfører vores uddannelse, bliver du ICDP-certificeret.

ICDP samspilstemaerDe helt centrale elementer i ICDP er de 8 samspilstemaer, der beskriver hvordan du gennem 3 dialoger kan optimere din evne til at understøtte børns udvikling:


(Tema 1-4) Den følelsesmæssige dialog, der skal etablere, vedligeholde og udbygge den voksnes kontakt med barnet.


(Tema 5-7) Den meningsskabende og udvidende dialog, der skal øge barnets muligheder for at lære.


(Tema 8) Den regulerende dialog, som skal hjælpe barnet med at styre sine impulser og hjælpe det med at planlægge.

ICDP programmet var oprindeligt tænkt til at skulle forhindre forældres omsorgsvigt og misbrug af børn. Programmet anvendes nu også over hele Skandinavien i forhold til professionelle med henblik på at optimere børns udviklingsbetingelser i dagtilbud, skoler mv.


ICDP-programmet er under konstant udvikling og omhandler nu ikke bare kontakten mellem børn og voksne. Der arbejdes f.eks. med at implementere ICDP ideerne i norske fængsler og i den svenske ældresektor.