Akut kriseberedskab

Døgnbemandet psykologberedskab, der står klar til at hjælpe dig og dine medarbejdere i en akut krisesituation.

Hvorfor psykologisk krisehjælp?Desværre kan der indimellem opstå behov for akut psykologisk hjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

• Arbejds- og trafikulykker.

• Vold og trusler om vold.

• Røveri og røveriforsøg.

• Pludselige dødsfald på arbejdspladsen.

• Andre voldsomme hændelser, hvor det vurderes, at der er behov for akut krisehjælp.


I disse situationer er det vigtigt at have adgang til professionel hjælp fra erfarne krisepsykologer. Det sikrer, at de ramte får den optimale støtte, som reducerer risikoen for senere psykiske skader.


Hvordan foregår den psykologiske
krisehjælp?Med vores virksomhedsaftale får du adgang til vores døgnbetjente vagttelefon. Her får du hurtig og kompetent hjælp fra vores erfarne krisepsykologer.


Først vurderer psykologen behovet for hjælp i den akutte fase og guider dig til at træffe de rigtige valg med henblik på at yde kompetent psykisk førstehjælp.


Er der behov for yderligere psykologisk behandling, kan den enten foregå telefonisk, eller ved, at psykologen møder op på arbejdspladsen indenfor få timer.


Vores psykologer vil også altid dagen efter kontakte både leder og de ramte medarbejdere, for at vurdere behovet for opfølgning samt iværksættelse af forebyggende foranstaltninger.Fakta om krisereaktioner:

Det er normalt at reagere med forskellige fysiske og psykiske reaktioner, når man oplever noget chokerende.


Man kan føle sig utryg, blive bange og ryste og få hjertebanken. Eller man kan opleve, at det hele føles uvirkeligt. Nogle mennesker reagerer med voldsomme følelsesmæssige reaktioner som gråd eller råb – andre bliver meget stille og indadvendte.


Der er dog visse reaktioner, der kræver professionel krisehjælp. F.eks. hvis personer i længere tid går i chok og er meget usammenhængende i deres kontakt. Ligeledes hvis de første reaktioner ikke falder mere til ro efter støtte fra kolleger og leder. At gå alene med en ubehandlet krisereaktion kan medføre langvarig mistrivsel og nedsat arbejdsevne.


Det er også vigtigt at søge hjælp, hvis personer nægter kontakt og søger total isolation – eller hvis der reageres med en overdreven travlhed / ligegyldighed og manglende erkendelse af det oplevede.