Skab trivsel og engagement blandt dine medarbejdere


Virksomheders udvikling er afhængig af medarbejdere, der er engagerede, lykkes med opgaverne og derfor trives. Som leder/ HR er det en udfordring at finde tid og ressourcer til at tage vare på medarbejdernes trivsel. Der kan også være udfordringer, som det umiddelbart kan være svært for medarbejderne at tale med leder/HR om. Når trivslen udfordres, er professionel ekstern hjælp den bedste løsning for at skabe hurtige og holdbare løsninger.


Vil du gerne have medarbejdere, der:• er engagerede og effektive på arbejdet?

• håndterer work-life balance?

• tør give deres mening til kende og byde ind på nye opgaver?


Vi har stor erfaring med at skabe trivsel og engagement.


Vi finder sammen med dig og medarbejderne ud af hvilken konkret indsats, der kan udvikle trivslen hos jer.

Vi tilbyder:• Individuel coaching

• Trivselskonsulent internt i virksomheden

• Kurser i mental robusthed, stressforebyggelse og trivselsfremme

• Fyraftensmøde om trivsel på arbejdspladsen

• Ledersparring

• Teamudvikling


Fakta om trivsel


Trivsel på arbejdspladsen handler om balance mellem at præstere godt og have det godt. Bæredygtig trivsel opnås, når medarbejdere i samspil med hinanden lykkes med deres opgaver, og de oplever arbejdet som meningsfuldt. Medarbejdere, der er engagerede og trives, bliver afgørende for en attraktiv arbejdsplads.

Hos Institut for Relationspsykologi arbejder vi ud fra 3 grundlæggende principper: Mennesket er engageret, hvilket betyder, at medarbejdere i trivsel er aktive og gør en positiv forskel. Mennesket er relationelt, hvilket betyder, at samarbejdet med kolleger og ledelse har afgørende betydning for medarbejderes trivsel. Mennesket er værdigt, hvilket betyder, at medarbejdere er forskellige og skal behandles respektfuldt for at trives.