Kontakt / Medarbejdere / Finn Godrim

Finn Godrim

Arbejdsområder                                                         

  •       Projektudarbejdelse & tilbudsgivning
  •       Psykoterapi, overenskomst med sygesikringen
  •       Supervision, specielt i forhold  til psykologer,
          familiebehandling og ledere
  •       Ledelse & organisationsudvikling
 
 

Baggrund

Jeg er stifter af - og seniorpartner i Institut for Relationspsykologi.

Jeg er født 1957, og er uddannet lærer, aut. psykolog og godkendt som specialist og supervisor i børnepsykologi og klinisk psykologi.

Jeg har igennem årene specialiseret mig i uddannelse og udvikling indenfor det specialpædagogiske og familieterapeutiske område.

Jeg har 10 års ledererfaring fra PPR, og i mange år holdt oplæg på forskellige konferencer, temadage o. lign. ligesom jeg ofte fungerer som konsulent i længerevarende uddannelsesforløb i landets kommuner.

Som oplægsholder forsøger jeg med stort engagement, viden, autencitet og ikke mindst humor at fange deltagernes interesse, og jeg har stor erfaring indenfor relationspsykologi, positiv psykologi, teamsamarbejde, konflikthåndtering samt ledelses- og organisationsudvikling.

Som terapeut søger jeg at være åben og imødekommende overfor mine klienters mangeartede ønsker og behov.For mig er den gode kontakt mellem klienten og jeg en forudsætning for, at jeg gennem refleksive processer kan udfordre hidtidige forholdemåder og på den måde skabe grobund for vækst og forandring.

Udover kriseintervention har jeg stor erfaring med behandling af bl.a. stress, angst og depression ligesom familieproblematikker, selvudvikling og coaching er blandt mine foretrukne arbejdsområder.

I min fritid nyder jeg at kaste mig over praktiske projekter, cykelture eller en sejltur på fjorden allerhelst sammen med min familie.

Læs kapitel i antologien: Det personlige samfund, skrevet af Finn Godrim og Else Marie Bech:
 
Læs om Finn Godrims oplæg i Assens kommune: 
 
Læs artikel i Skive Folkeblad med Finn Godrim:
 
Læs Finn Godrims indlæg i fagbladet Folkeskolen:
 
Læs artikel med Finn Godrim i Børn & Unge
 
Læs stafetindlæg af Finn Godrim på Undervisningsministeriets hjemmeside:
 
Læs Finn Godrims artikel i "Specialpædagogik" 4, 2008:
Institut for Relationspsykologi | Roskilde - Aarhus - Skive  | Tlf.: 97 52 00 95 | kontakt@relationspsykologi.dk