HYPNOTERAPI

Institut for Relationspsykologi tilbyder hypnose som et supplement til den terapeutiske behandling. Den kliniske hypnose er fokuseret på ressourcer, idet den bygger på klientens eksisterende evner, interesser og ønsker. Hypnosen retter sig ikke mod problemer, men mod løsninger, og hjælper klienten til at fokusere på sine mål og ønsker.

EFFEKTHypnosen har vist sig at have en meget god effekt på behandling af f.eks.:

  • - Stress
  • - Depression
  • - Psykosomatiske sygdomme
  • - Hovedpine og smertetilstande
  • - Angsttilstande
  • - Fobier S
  • - Søvnløshed
  • - Tobaksafvænning
  • - Flyskræk


SÅDAN FOREGÅR HYPNOTERAPIUnder hypnosen fokuseres opmærksomheden på én ting, og man kommer i en særlig trancetilstand. Man kender denne tilstand fra andre situationer, såsom dagdrømme eller når man bliver opslugt af en god bog eller et smukt stykke musik.

Denne trancetilstand åbner særlige muligheder for at udvikle ressourcer og opdage løsninger på problemer.


Under hypnosen bevarer du kontrollen, og kan altså ikke bringes til at handle på måder, som du ikke ville have gjort under andre omstændigheder.


Under induktion af den hypnotiske trancetilstand bortledes opmærksomheden fra ydre påvirkninger og fokuseres på indre sansninger og oplevelser. Som regel tilstræbes en fysisk afslapning af kroppen som indledning til det videre arbejde under hypnose. Der er tale om en afslapning af kroppens muskler, der oftest ledsages af en langsommere og dybere vejrtrækning samt langsommere og roligere puls.