icdp niveau I

Her kan du læse mere om ICDP niveau I uddannelsen.

ICDP niveau IICDP Uddannelserne er modulopbyggede og består alle af 6 kursusdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. Hvert modul afvikles gennem en 6 måneders periode.


Modul I – Udvikling af egen relationskompetence.


Mål:

 • - At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde.
 • - At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. - At give deltagerne en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med børn, unge, voksne, forældre og kolleger.

 • Indhold:
 • - Interaktionsorienterede teorier fra primært psykologien, men også sociologien og filosofien, som dokumenterer at relationen, er grundstenen i udvikling.
 • - Teori og praksiserfaring med selviagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil ud fra de 8 samspilstemaer.
 • - Gennem iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil med andre, at udvikle en bevidsthed og sensitivitet i forhold til egen relationskompetence.
 • - Der arbejdes løbende med egen logbog. ​

 • Der udstedes diplom når deltageren opfylder følgende krav: ​
 • - I praksisperioden gives hjemmeopgaver, som kursisten skal arbejde med for at trænes i at fokusere på eget samspil.
 • - Kursisten skal modtage videoanalyse på egen samspilspraksis.
 • - Kursisten skal afslutte modulet med udarbejdelse af egen manual af de 8 samspilstemaer/dokumentere eget udviklingsforløb. 80% deltagelse på kursusdagene. Det anslås, at kursisten skal bruge ca. 20 timer til at løse opgaver mellem kursusgangene.

De seks kursusgangeForløbet består af seks kursusdage, der veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Følgende emner vil vi gå i dybden med på kursusdagene:


 • - Introduktion til ICDP
 • - Relationer
 • - Anerkendelse
 • - Interaktionsniveauer
 • - Ressourcefokus
 • - Refleksion
 • - Videoanalyse og relationsplan

Materialer

Følgende bøger og materialer anvendes på ICDP 1


Bøger:

Introduktion til ICDP + arbejdshæfte

Relationspsykologi i praksis

Fortællinger om Relationspsykologi


Øvrige materialer:

Materialemappe niveau 1 (Indeholder bl.a. de mange arbejdsskemaer, der anvendes på uddannelsen.)

DVD Gyldne øjeblikke. ICDP i praksis

Ekstra materiale til "Introduktion til ICDP" arbejdshæftePraktiske oplysningerPris for hele kurset inkl. forplejning: 7000 kr. eks. moms pr deltager.


Vi afholder som udgangspunkt kurser i egne lokaler, men vi kan også afholde kurserne hos jer, hvis der er en større gruppe medarbejdere fra samme arbejdsplads, der skal uddannes.