Praktiske informationer til medarbejdere i Aarhus kommune

Her kan du læse mere om, hvor terapien foregår, hvordan der meldes afbud og hvilke psykologer, du kan møde.
Find os her


Du finder os her:

Institut for Relationspsykologi ​

Økologiens Hus

Silkeborgvej 260

8230 Åbyhøj


Der er en stor parkeringsplads ved det nærliggende supermarked, som kan anvendes til parkering.Ved ankomstLige inden for hoveddøren finder du dette venteområde. Tag plads her, og så vil psykologen hente dig. Det er ikke nødvendigt at melde din ankomst i receptionen.​

Om samtaleforløbetEn samtale varer én time. Som udgangspunkt tilbydes medarbejderen op til 4 individuelle samtaler. Hvis der er behov for flere samtaler, kræves en ny godkendelse fra lederen. ​

Ved afbudAf hensyn til vores planlægning bedes medarbejderen så vidt muligt melde afbud i god tid. Afbud efter kl. 9.00 på samtaledagen afregnes med arbejdspladsen. Udeblivelse uden afbud skal medarbejderen selv betale for. Prisen for afbud efter kl. 9.00 på samtaledagen og udeblivelse uden afbud opkræves med den gældende pris for en samtale. ​

FællessamtalerI mange situationer giver det god mening at afholde fællessamtaler med deltagelse af både medarbejder, leder og psykolog. Iværksættelse af fællessamtaler kræver medarbejderens samtykke, ligesom de forudsætter psykologens professionelle anbefaling.


Fællessamtalerne vil typisk have fokus på at skabe en fælles forståelse for medarbejderens situation. Dertil arbejdes der med, hvordan du som leder kan understøtte medarbejderens bedring og trivsel.

Fællessamtaler er et tilkøb, og de indgår derved ikke som del af de 4 samtaler i forløbet.HandleplanHvis medarbejderen ved forløbets start har medbragt en handleplan, vil psykologen og medarbejderen sammen arbejde videre med denne, sådan at der ved forløbets afslutning foreligger en personlig handleplan.


Handleplanen kan fx indeholde anbefalinger til medarbejderen og arbejdspladsen i forhold til jobfunktion og forslag til, hvordan lederen kan støtte medarbejderen i det daglige arbejde.


Ved fællessamtaler er handleplanen udarbejdet fælles til leder og medarbejder. Hvis medarbejderen ikke ønsker, at der udarbejdes handleplan sammen med psykologen, vil lederen få besked herom.