orientering om fortrolighed og personoplysninger

Hos Institut for Relationspsykologi vil vi gøre, hvad vi kan, for at du får udbytte af dine samtaler. I den forbindelse vil vi gerne informere dig om de rammer, der gælder for vores samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

I vores håndtering af personfølsomme oplysninger, lever vi op til alle GDPR bestemmelser. Vi har gennemført en akkreditering, der bl.a. har kontrolleret vores håndtering af personfølsomme oplysninger.


TavshedspligtAlle henvendelser behandles fortroligt, psykologer er underlagt tavshedspligt og kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om dig, medmindre du har givet dit samtykke hertil.
Journalpligt​Det er lovpligtigt, at vi noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det, vi taler om.

Vi opbevarer følgende oplysninger, som vi kun må videresende eller meddele andre med dit samtykke:

1. Et kort referat på baggrund af vores samtaler. Formålet er at skabe sammenhæng og kvalitet i din behandling.

2. Vi kan modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.

3. De nødvendige oplysninger til betalere i de tilfælde, hvor det er fx Sygeforsikring Danmark, et forsikringsselskab eller kommunen, der betaler dine samtaler helt eller delvist.


Journalen er psykologens arbejdsredskab og kun du og psykologen har adgang hertil. Du kan til enhver tid få et udskrift af journalnotaterne. Henvend dig til din psykolog, hvis du ønsker at se notaterne.
Opbevaring af dine oplysningerVi har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige - og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt i et lukket og sikkerhedsgodkendt EDB- system. Vi anvender systemet: ”Equus”​.


Oplysnings- og underretningspligtI nogle særlige tilfælde har vi oplysnings – eller underretningspligt. Det gælder hvis:

- der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. I denne situation har vi oplysningspligt - for at forebygge skaden.

- vi er alvorligt bekymrede for et barns trivsel og udvikling. I denne situation har vi pligt til at underrette kommunen.
Hvor længe opbevares oplysningerne?Notaterne skal vi gemme i 5 år, hvorefter alle oplysninger om dig slettes fra vores systemer.
Dine rettigheder vedrørende oplysningerneDu har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Du kan til enhver tid bede om en kopi. Vi må ikke slette i journalen, men vi kan tilføje rettelser, hvis der er fejl.
KlageHvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer dine oplysninger, så sig det til os, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til:

Datatilsynet,

Borgergade 28, 5.,

1300 København K.

www.datatilsynet.dk
Utilsigtede hændelserHar du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan beskrive dem i linket nedenfor.

Hvis du vil vide mereDu kan få mere information i følgende love og regler:


Om journaler: Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.


Om behandling af personoplysninger: EUs Persondataforordning, artikel 6 og 7.


Om pligt til at underrette om fare: Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.


Om underretningspligt, når det gælder børns trivsel: Serviceloven paragraf 154.


Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.