Teamudvikling

Optimerende teamudviklingTeamudvikling handler om at optimere samarbejdet, produktiviteten og synergien i en arbejdsgruppe. Vi tager udgangspunkt i en visualisering af jeres attraktive fremtid og mål. Hvor vil I gerne hen? Hvordan kommer I derhen? Hvornår er gruppen stærkest? Hvordan kan gruppen skabe endnu bedre præstationer?


Vi vil hjælpe jer med at etablere "Team Spirit", hvor forskelligheder og ressourcer udnyttes. Ved at kende hinandens styrker, kan I komplementere hinanden, og skabe bedre resultater. I kan skabe en vinderkultur, hvor teamet hele tiden har målet for øje, og hvor energi, sammenhold og arbejdsglæde bliver en naturlig del af dagligdagen.

KonfliktløsningNår konflikter, samarbejdsvanskeligheder og negativ kommunikation dræner gruppens engagement, kan vi hjælpe jer med at få konflikterne løst, og genetablere det stærke, positive sammenhold, der skaber de bedste resultater.


Vi møder jer altid med en anerkendende tilgang, der ikke udpeger skyld, men søger efter at udbygge relationer og strategier, der allerede fungerer godt.

Vi analyserer, hvilke processer, der er i spil, og hvordan situationen kan vendes, så teamet oplever sig selv som "Et stærkt og produktivt hold".

Vi vil arbejde med at implementere en anerkendende tilgang, hvor der er fokus på intentionen bag den umiddelbare adfærd og på at tage ansvar for sine egne reaktioner.


Vi hjælper jer ikke bare til at løse konflikten, men styrker jeres sammenhold og kommunikation, så I opnår langt større modstandsdygtighed overfor konflikter i fremtiden.GruppesupervisionMange teams anvender Institut for Relationspsykologis tilbud om gruppesupervision - enten med aftale om et fast interval eller til særligt krævende perioder.

Gruppesupervision kan støtte og styrke et team ved at arbejde med både sagsspecifikke opgaver eller med fokus på kulturen i gruppen.


Mange medarbejdere har oplevet, hvordan en særligt krævende sag kan dræne et helt team for energi. Her kan gruppesupervision sikre, at medarbejderne støtter hinanden samt får sat ord på de behov og følelser, som de i de vanskelige situationer kommer i kontakt med.


Gruppesupervision egner sig særlig godt til medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne i svære situationer og omstændigheder. Her bliver der plads til at få sat ord på de vanskelige situationer og de særlige relationer, sådan at medarbejderen og teamet får ny energi til opgaven.