temadage og foredrag med fokus på relationer

Vi tilbyder temadage og foredrag med fokus på forskellige aktuelle emner. Temadagene vil bestå af en blanding af undervisning og øvelser - og funderer sig altid på relationernes afgørende betydning.

Tag kontakt til os, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for en temadag, et foredrag, supervision eller en inspirationsdag.Sammenhængende temaaftener i dagtilbud med fokus på de nye styrkede læreplaner og udgangspunkt i ICDP og RARRT


I forlængelse af den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner tilbyder vi facilitering, der udvikler personalegrupper på dagtilbudsområdet. Fokus er at styrke de professionelles relationskompetence og øge mulighederne for at omsætte faglig viden til praksis. Det tilrettelægges gennem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser, som understøtter nye erkendelser hos deltagerne.

I vil få:

• En større sensitivitet og øget bevidsthed om de vilkår der skabes for de enkelte børn gennem det pædagogiske arbejde.

• En øget selvindsigt og opmærksomhed på egne bidrag i de forskellige samarbejdsrelationer.

• En generel viden om kommunikation og konkrete redskaber, der kan støtte den fælles refleksion, de faglige dialoger og arbejdet med øget kvalitet. ​


Flere praktiske informationerTemaaftenerne tilrettelægges individuelt i dialog med ledelsen,og faciliteres af to konsulenter fra Institut for Relationspsykologi, som sikrer et indhold, der vægter praktiske øvelser til at sikre læringen og omsætningen af de teoretiske oplæg.


Yderligere oplysninger fås ved kontakt til ledelses- og organisationskonsulent Annie Røn på mobil 24802010 eller på mail: annie@relationspsykologi.dk