icdp uddannelser

Institut for Relationspsykologi er certificeret udbyder af de meget efterspurgte ICDP uddannelser rettet specifikt mod forskellige faggrupper.


ICDP er en forkortelse for International Child Development Programme, og er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udviklet af de norske professorer i psykologi Karsten Hundeide og Henning Rye. ICDP har som grundtanke, at man bedst hjælper børn ved at gøre omsorgsnetværket stabilt og udviklingsstøttende. Der er fokus på samspillet mellem omsorgsperson og barn, og det grundlæggende formål er at reaktivere og bevidstgøre omsorgsgiverens medfødte ressourcer og evner til understøttende samspil. Samme grundtanke gør sig gældende, når den, der skal have hjælp, ikke er et barn, men et ungt menneske, en voksen eller en ældre person.


ICDP uddannelserne er derfor også aktuelle for personer, der arbejder med voksne og ældre. På uddannelsen arbejder du med ICDP i form af 8 samspilstemaer, som er et konkret værktøj til forandring og udvikling af din pædagogiske praksis. Gennem uddannelsen kvalificerer du dig til at arbejde relations- og ressourceorienteret og du gennemgår samtidig en personlig udvikling, der får betydning for dig både som professionel og som privatperson.


Når du gennemfører vores uddannelse, bliver du ICDP-certificeret.

ICDP Uddannelserne er modulopbyggede og består alle af 6 kursusdage á 6 timer og mellemliggende praksisperioder. Hvert modul afvikles gennem en 6 måneders periode.


tag en iCDP-uddannelse hos Institut for relationspsykologiI Instituttet har vi arbejdet med ICDP i mere end 20 år. Vi har selv gået hele vejen - fra selv at blive undervist - til at arbejde med i ICDP i praksis, være undervisere og blive udbydere af ICDP.

Vi har fantastiske fortællinger fra familier, der er blevet vejledt i ICDP, vi har arbejdet med 1000-vis af professionelle og er derigennem blevet bevæget og rørt af den afgørende forskel, ICDP arbejdet har haft for både børn, forældre og professionelle.


Som udbyder af ICDP forpligter vi os til at være opdateret på den seneste viden omkring menneskers udvikling og trivsel uanset race eller religion. Vi skriver artikler og bøger om ICDP og relationskompetence, vi holder faglige oplæg, afholder konferencer og holder os selv opdaterede.


Vi har arbejdet med ICDP en til en, i grupper af forældre / professionelle, uddannet hele skoler og institutioner og været samarbejdspartnere over lange årerækker i kommuner, der har ønsket ICDP og RARRT som et fagligt ’ståsted’ og et fagligt afsæt i alt arbejde, der udføres af mennesker med mennesker. At arbejde med ICDP er et kontinuerligt berigende udviklingsarbejde.

Du kan finde vore bøger og materialer i vores webshop her på hjemmesiden.