virksomhedsaftale


Hjælp dine medarbejdere og opnå et lavt sygefravær - etablér en sundhedsordning!

Institut for Relationspsykologi har flere års erfaring med at varetage kommunale og private sundhedsordninger og har løst disse opgaver med skarp ekspertise og medvirket til meget lavt sygefravær hos vore kunder. ​ Det er vores erfaring, at der oftest er brug for max 5 samtaler til bearbejdelsen af reaktioner, og vi ser langt oftest de sygemeldte vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.


Aktuelt varetager Institut for Relationspsykologi sundhedsordninger, der dækker knap 40.000 medarbejdere.

Hvorfor psykologhjælp på arbejde?Indimellem opstår der situationer i arbejdslivet, der rammer de implicerede hårdt, og de får brug for at bearbejde deres oplevelser for at fortsætte deres arbejdsliv i tryghed og trivsel.

Vi har erfaret, at især samarbejdsproblemer, trusler og vold, oplevelsen af uoverskuelige arbejdsopgaver og strukturelle og organisatoriske forandringer kan medføre fysiske og psykiske reaktioner.


I mødet med et menneske, der lider under ubehagelige reaktioner på arbejdsmæssige forhold, ser vi det som vores vigtigste opgave at hjælpe dette menneske tilbage i trivsel og samtidig optimere og kvalificere forholdene for hele arbejdsgruppen. Vi løser denne opgave ved enten at inddrage leder og/eller kolleger, når dette vurderes hjælpsomt, eller ved at hjælpe den henviste til at nuancere sine perspektiver og opnå en større forståelse for perspektiverne hos de implicerede parter. På denne måde har vi altid relationelt og systemisk fokus på konfliktløsning og kvalificering af de arbejdsmæssige forhold og relationer, frem for ensidigt at sympatisere med henviste.


Det er vores erfaring, at der oftest er brug for max 5 samtaler - og et gennemsnit på 3,5 samtaler - til bearbejdelsen af reaktioner, og vi ser langt oftest de sygemeldte vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

En ny tilgangHos Institut for Relationspsykologi har vi gjort op med den tænkning, der præger den traditionelle tilgang til krisehjælp: En traditionel tilgang, der overvejende har øje for symptomer, lidelser og problemer. En traditionel tilgang, hvor den psykologiske behandling altid foregår i enerum. Og en traditionel tilgang, hvor psykologen giver klienten en diagnose og en behandling, der hurtigst muligt skal reducere de ubehagelige symptomer.


Vi mener, at denne traditionelle tilgang tager fejl på tre grundlæggende punkter:


  • 1. Mennesker udvikler sig ikke alene – mennesker udvikler sig gennem relationer.

  • Mennesker har det godt, når de har det godt sammen med andre. I fællesskaber. Og det er ikke spor anderledes i arbejdslivet. Derfor er det vores vigtigste opgave at bane vejen for udviklende relationer, sammenhold og et stærkt arbejdsfællesskab.
  • Af samme grund er det meningsløst at se på den enkelte medarbejders situation som et isoleret problem. En relationel tilgang har øje for, hvordan vanskeligheder hos enkeltpersoner altid er tæt forbundet med relationerne i teamet og i organisationen som helhed. Det relationelle fokus kan adresseres gennem fællessamtaler eller gennem en opmærksomhed mod relationerne, når medarbejderen mødes individuelt. På denne måde skabes en udvikling, der både gavner medarbejderen og organisationen som helhed.

  • 2. Symptomer skal ikke bare fjernes – de er pejlemærker mod udvikling og trivsel.

  • Symptomer er signaler, der viser vejen mod bedre arbejdstrivsel og udvikling. I mødet med en medarbejder, der oplever symptomer på overbelastning eller reaktioner i forhold til borgerkontakten, er symptomerne et vigtigt pejlemærke, der i virkeligheden dækker over en frustreret drøm. Mennesker ønsker trivsel, arbejdsglæde, udvikling og sammenhold – og når vi finder frem til drømmen bag symptomerne, kan vi sætte fælles mål, der realiserer drømmene for både enkeltpersoner og grupper. Og én ting er sikker: Medarbejdere, der realiserer deres drømme, er dygtige, engagerede, robuste og effektive medarbejdere.

  • 3. Det er ikke hjælpsomt kun at fokusere på problemerne – et ressourcefokus skaber sammenhold og løsninger.

  • Det er hjælpsomt og livgivende at fokusere på relationerne, ressourcerne, samskabelsen, de fælles oplevelser, arbejdsglæden. Man skal selvfølgelig give tid og rum til det svære, men selv de mest problematiske situationer klares bedst, når der tages udgangspunkt i de ressourcer og styrker, der også altid er til stede hos medarbejderen, i teamet og i organisationen.
  • Vi har erfaret, at en tilgang, der netop fokuserer på de relationelle faktorer, samt på medarbejderens drømme og ressourcer, skaber processer, hvor medarbejderen ofte føler sig stærkere, oplever et bedre sammenhold med teamet og kender sig selv bedre efter et endt forløb.
Hjælp til grupper og organisationer

Når der opstår situationer, der belaster trivslen i større grupper, har vi rigtig gode erfaringer med at intervenere på gruppeniveau. Det kan være ved organisatoriske forandringer, fyringer, konflikter og voldsomme oplevelser, hvor flere personer oplever negative reaktioner.


I disse situationer holder vi typisk nogle informerende oplæg for gruppen og laver gruppearbejde i forlængelse her af, hvor gruppen kan støtte hinanden i at bearbejde de oplevede reaktioner. I forbindelse med gruppearbejdet, har vi altid øje for, om der er enkeltpersoner, der er særlig hårdt ramt, og ville drage nytte af enkeltsessioner for at bearbejde reaktionerne.


I situationer, hvor mange medarbejdere er berørte af en situation, har vi gode erfaringer med at tilbyde coaching til ledelsen, for at styrke dem i at drage kvalificerede beslutninger i håndteringen af situationer, hvor psykologiske forhold er i spil. Vi står også klar til at opkvalificere gruppen ved ønske om kurser, videreuddannelse og temadage. Vi tilbyder fx kurser i konflikthåndtering, relationskompetence, den svære samtale, konfliktnedtrappende kommunikation, mindfulness, stress og grænsesætning.


krisehjælpInstitut for Relationspsykologi har mange års erfaring med levering af krisehjælp, der altid leveres af autoriserede psykologer med krisepsykologisk efteruddannelse. Vi tager imod opkald på vores døgnbemandede krisehjælpstelefon, der er tilgængelig året rundt.


I akutte tilfælde, hvor den hurtige og specialiserede indsats virkelig gør en forskel, kan vi tilbyde krisehjælp indenfor 1 time. Vi tilbyder ligeledes krisestyring ved større ulykker, hvor vi i evt. samarbejde med andre instanser kan levere akut krisehjælp og debriefing til grupper og enkeltpersoner.

Online bookingDet er nemt døgnet rundt at få kontakt til sekretariatet hos Institut for Relationspsykologi, der sørger for effektiv viderehenvisning og enkel og tidsbesparende administration. Desuden kan vi tilbyde online booking til klienter, der er visiteret til psykologhjælp.


Institut for Relationspsykologi har desuden overenskomst med sygesikringen, og kan derfor nemt viderevisitere klienter, der falder udenfor rammerne for sundhedsordningen.